دسته: دسته‌بندی نشده

حل تمرین پودمان اول ریاضی فنی و حرفه‌ای پایه یازدهم 0

حل تمرین پودمان اول ریاضی فنی و حرفه‌ای پایه یازدهم

بنا به درخواست‌های فراوان بازدیدکنندگان مدرسه سوم، حل تمرین ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه یازدهم در سایت قرار گرفت. این پست ویژه محصلان در رشته‌های دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش...

آزمون‌های پایه دهم انسانی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه دهم انسانی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

گزینه دو یکی از موسساتی است که آزمون‌های مشابه کنکور برگزار می‌کند. درصد بالا مشابهت ایده سوالات گزینه دو با کنکور، باعث استقبال دانش آموزان شده است. در این پست آزمون‌های پایه دهم انسانی...

آزمون‌های پایه دهم ریاضی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه دهم ریاضی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

گزینه دو یکی از موسساتی است که آزمون‌های مشابه کنکور برگزار می‌کند. درصد بالا مشابهت ایده سوالات گزینه دو با کنکور، باعث استقبال دانش آموزان شده است. در این پست آزمون‌های پایه دهم ریاضی...

آزمون‌های پایه دهم تجربی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه دهم تجربی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

گزینه دو یکی از موسساتی است که آزمون‌های مشابه کنکور برگزار می‌کند. درصد بالا مشابهت ایده سوالات گزینه دو با کنکور، باعث استقبال دانش آموزان شده است. در این پست آزمون‌های پایه دهم تجربی...

آزمون‌های پایه یازدهم انسانی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه یازدهم انسانی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

گزینه دو یکی از موسساتی است که آزمون‌های مشابه کنکور برگزار می‌کند. درصد بالا مشابهت ایده سوالات گزینه دو با کنکور، باعث استقبال دانش آموزان شده است. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم انسانی...

آزمون‌های پایه یازدهم ریاضی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه یازدهم ریاضی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

گزینه دو یکی از موسساتی است که آزمون‌های مشابه کنکور برگزار می‌کند. درصد بالا مشابهت ایده سوالات گزینه دو با کنکور، باعث استقبال دانش آموزان شده است. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم ریاضی...

آزمون‌های پایه یازدهم تجربی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه یازدهم تجربی گزینه دو (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

گزینه دو یکی از موسساتی است که آزمون‌های مشابه کنکور برگزار می‌کند. درصد بالا مشابهت ایده سوالات گزینه دو با کنکور، باعث استقبال دانش آموزان شده است. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم تجربی...

آزمون‌های پایه یازدهم انسانی کانون (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه یازدهم انسانی کانون (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

آشنایی با تست‌های مختلف یکی از عوامل موفقت در کنکور است. از این رو به دانش آموزان توصیه اکید می‌شود که در آزمون‌های آزمایشی شرکت کنند. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم انسانی کانون...

آزمون‌های پایه یازدهم ریاضی کانون (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه یازدهم ریاضی کانون (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

آشنایی با تست‌های مختلف یکی از عوامل موفقت در کنکور است. از این رو به دانش آموزان توصیه اکید می‌شود که در آزمون‌های آزمایشی شرکت کنند. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم ریاضی کانون...

آزمون‌های پایه یازدهم تجربی کانون (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 0

آزمون‌های پایه یازدهم تجربی کانون (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

آشنایی با تست‌های مختلف یکی از عوامل موفقت در کنکور است. از این رو به دانش آموزان توصیه اکید میشود که در آزمون‌های آزمایشی شرکت کنند. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم تجربی کانون...